Gyp-Sorb är en effektiv absorbent framtagen av återvunna gipsskivor

Gyp-Sorb tillverkas av återvunna gipsskivor och är direktverkande, mycket effektiv och har hög absorbtionsförmåga. Idealisk för uppsugning av vätskespill på asfalt, betong och målade ytor etc.


Vill du köpa produkten? Vänligen kontakta oss!

Fördelarna med
Gyp-Sorb

Sanerar

Absorberar

Miljövänlig

Återvunnen

Direktverkande

Mycket effektiv

Egenskaper och användningsområden:

Absorberar och sanerar oljor, bränslen, lösningsmedel, glykol, kylarvätska, fett, färg och milda syror.

Mycket snabbverkande absorbtionsmedel som är framtaget från återvunna gipsskivor.

Kornstorlek 0–8 mm med inslag av papper — idealisk för uppsugning av vätskeläckage på asfalt, betong, målade ytor med mera.

Kan användas i alla typer av verksamheter där risk för vätskeläckage föreligger, som verkstäder, bensinstationer, industrier, hamnar, flygplatser och transportföretag.

Gör så här:

Sprid ut Gyp-Sorb över hela läckageområdet.

Vid större pågående läckage används en större mängd Gyp-Sorb för att valla in det läckande ämnet och minska spridningsområdet.

Efter utläggning av Gyp-Sorb ska det arbetas in med hjälp av en borste och därefter sopas upp direkt och tas om hand.

Gyp-Sorb är mycket effektivt och snabbverkande och behöver därför inte ligga och ”dra”.

Undvik dammbildande hantering, för mer information se säkerhetsdatablad.

Förbrukad Gyp-Sorb ska hanteras och tas om hand enligt gällande lokala föreskrifter.